R. van der Heijden Assurantiën B.V., uw adviseur!

Ondernemen is risico's nemen. Deze risico's kunt u afdekken met een heel scala aan bedrijfsverzekeringen. De vraag is echter welke verzekeringen echt nodig zijn. Zeker als starter op de arbeidsmarkt is het vaak niet wenselijk om een (te ) uitgebreid en duur verzekeringspakket af te sluiten; wanneer uw bedrijf groeit kunt u zich altijd bijverzekeren. Daarnaast moet de afweging worden gemaakt of u een risico zelf wilt dragen of dat verzekeren een veiligere optie is.

Hoe klein u de kans ook acht, maar hoe verder als u arbeidsongeschikt raakt? En wat als uw bedrijf gedurende langere tijd komt stil te liggen door een brand- of waterschade en de vaste kosten lopen gewoon door? Of een werknemer raakt betrokken bij een ongeval op de werkvloer en stelt u hiervoor aansprakelijk?

Afhankelijk van het soort bedrijf, het aantal personeelsleden en de risico's, die u loopt bij uw bedrijfsvoering, kunnen wij u adviseren met betrekking tot de benodigde bedrijfsverzekeringen.
Wij begeleiden u bij de risicoanalyse en risicobeheersing binnen uw onderneming en nemen u daarbij zoveel mogelijk werk uit handen. Dat is een hele zorg minder!


R. van der Heijden Assurantiën B.V. ondersteunt u en uw onderneming!
Cookie instellingen